Top Goodies
tiešsaistes žurnāls

Kavētu maksājumu procentu kalkulators

Līguma pārkāpums parasti tiek sodīts ar nokavējuma procentiem. Ir svarīgi tos pareizi aprēķināt. Mūsu kalkulators prot aprēķināt procentus pa dienām, nedēļām, mēnešiem un gadiem.
Parāda summa
Līgumprocentu likme (%)
Datums, kad maksājums nokavēts
Kavēšanās ilgums

Aprēķins

Parāda summa:
USD 100.00
Līgumprocentu likme:
0.50%
Datums, kad maksājums nokavēts:
2021-01-01
Kavēšanās ilgums:
2021-01-16

Procentu likme dienā

Kavējuma dienas:
15
Procentu likme, pamatojoties uz dienas kavējumu:
USD 7.50 (7.50%)

Procentu likme pa nedēļām

Nokavētas nedēļas:
2.14
Procenti, pamatojoties uz nokavēto nedēļu:
USD 1.07 (1.07%)

Procentu likme ik mēnesi

Nokavēti mēneši:
0.50
Procentu likme tiek noteikta reizi mēnesī:
USD 0.25 (0.25%)

Procentu likme gadā

Nokavētie gadi:
0.04
Procenti, pamatojoties uz ikgadēju kavējumu:
USD 0.02 (0.02%)

Pēdējie veiktie aprēķini