Top Goodies
tiešsaistes žurnāls

Kavētu maksājumu procentu kalkulators

Līguma pārkāpums parasti tiek sodīts ar nokavējuma procentiem. Ir svarīgi tos pareizi aprēķināt. Mūsu kalkulators prot aprēķināt procentus pa dienām, nedēļām, mēnešiem un gadiem.
Parāda summa
Līgumprocentu likme (%)
Datums, kad maksājums nokavēts
Kavēšanās ilgums

Aprēķins

Parāda summa:
CAD 10117.50
Līgumprocentu likme:
2.00%
Datums, kad maksājums nokavēts:
2019-02-15
Kavēšanās ilgums:
2019-08-13

Procentu likme dienā

Kavējuma dienas:
179
Procentu likme, pamatojoties uz dienas kavējumu:
CAD 36220.65 (358.00%)

Procentu likme pa nedēļām

Nokavētas nedēļas:
25.57
Procenti, pamatojoties uz nokavēto nedēļu:
CAD 5174.09 (51.14%)

Procentu likme ik mēnesi

Nokavēti mēneši:
5.97
Procentu likme tiek noteikta reizi mēnesī:
CAD 1208.03 (11.94%)

Procentu likme gadā

Nokavētie gadi:
0.50
Procenti, pamatojoties uz ikgadēju kavējumu:
CAD 101.18 (1.00%)

Pēdējie veiktie aprēķini