Top Goodies
tiešsaistes žurnāls

Kavētu maksājumu procentu kalkulators

Līguma pārkāpums parasti tiek sodīts ar nokavējuma procentiem. Ir svarīgi tos pareizi aprēķināt. Mūsu kalkulators prot aprēķināt procentus pa dienām, nedēļām, mēnešiem un gadiem.
Parāda summa
Līgumprocentu likme (%)
Datums, kad maksājums nokavēts
Kavēšanās ilgums

Aprēķins

Parāda summa:
EUR 11929.68
Līgumprocentu likme:
6.00%
Datums, kad maksājums nokavēts:
2017-11-12
Kavēšanās ilgums:
2020-11-02

Procentu likme dienā

Kavējuma dienas:
1086
Procentu likme, pamatojoties uz dienas kavējumu:
EUR 777337.95 (6516.00%)

Procentu likme pa nedēļām

Nokavētas nedēļas:
155.14
Procenti, pamatojoties uz nokavēto nedēļu:
EUR 111046.23 (930.84%)

Procentu likme ik mēnesi

Nokavēti mēneši:
36.20
Procentu likme tiek noteikta reizi mēnesī:
EUR 25911.26 (217.20%)

Procentu likme gadā

Nokavētie gadi:
3.02
Procenti, pamatojoties uz ikgadēju kavējumu:
EUR 2161.66 (18.12%)

Pēdējie veiktie aprēķini