Top Goodies
tiešsaistes žurnāls

Kavētu maksājumu procentu kalkulators

Līguma pārkāpums parasti tiek sodīts ar nokavējuma procentiem. Ir svarīgi tos pareizi aprēķināt. Mūsu kalkulators prot aprēķināt procentus pa dienām, nedēļām, mēnešiem un gadiem.
Parāda summa
Līgumprocentu likme (%)
Datums, kad maksājums nokavēts
Kavēšanās ilgums

Aprēķins

Parāda summa:
eur 3038.54
Līgumprocentu likme:
0.50%
Datums, kad maksājums nokavēts:
2020-12-03
Kavēšanās ilgums:
2020-02-04

Procentu likme dienā

Kavējuma dienas:
303
Procentu likme, pamatojoties uz dienas kavējumu:
eur 4603.39 (151.50%)

Procentu likme pa nedēļām

Nokavētas nedēļas:
43.29
Procenti, pamatojoties uz nokavēto nedēļu:
eur 657.69 (21.64%)

Procentu likme ik mēnesi

Nokavēti mēneši:
10.10
Procentu likme tiek noteikta reizi mēnesī:
eur 153.45 (5.05%)

Procentu likme gadā

Nokavētie gadi:
0.84
Procenti, pamatojoties uz ikgadēju kavējumu:
eur 12.76 (0.42%)

Pēdējie veiktie aprēķini