Top Goodies
tiešsaistes žurnāls

Kavētu maksājumu procentu kalkulators

Līguma pārkāpums parasti tiek sodīts ar nokavējuma procentiem. Ir svarīgi tos pareizi aprēķināt. Mūsu kalkulators prot aprēķināt procentus pa dienām, nedēļām, mēnešiem un gadiem.
Parāda summa
Līgumprocentu likme (%)
Datums, kad maksājums nokavēts
Kavēšanās ilgums

Aprēķins

Parāda summa:
USD 77806000.00
Līgumprocentu likme:
8.88%
Datums, kad maksājums nokavēts:
2016-01-25
Kavēšanās ilgums:
1970-01-01

Procentu likme dienā

Kavējuma dienas:
16825
Procentu likme, pamatojoties uz dienas kavējumu:
USD 116246832360.00 (149406.00%)

Procentu likme pa nedēļām

Nokavētas nedēļas:
2403.57
Procenti, pamatojoties uz nokavēto nedēļu:
USD 16606680466.90 (21343.70%)

Procentu likme ik mēnesi

Nokavēti mēneši:
560.83
Procentu likme tiek noteikta reizi mēnesī:
USD 3874871381.42 (4980.17%)

Procentu likme gadā

Nokavētie gadi:
46.74
Procenti, pamatojoties uz ikgadēju kavējumu:
USD 322934736.67 (415.05%)

Pēdējie veiktie aprēķini