Top Goodies
tiešsaistes žurnāls

Kavētu maksājumu procentu kalkulators

Līguma pārkāpums parasti tiek sodīts ar nokavējuma procentiem. Ir svarīgi tos pareizi aprēķināt. Mūsu kalkulators prot aprēķināt procentus pa dienām, nedēļām, mēnešiem un gadiem.
Parāda summa
Līgumprocentu likme (%)
Datums, kad maksājums nokavēts
Kavēšanās ilgums

Aprēķins

Parāda summa:
USD 8175.00
Līgumprocentu likme:
8.75%
Datums, kad maksājums nokavēts:
2020-02-21
Kavēšanās ilgums:
2020-08-20

Procentu likme dienā

Kavējuma dienas:
181
Procentu likme, pamatojoties uz dienas kavējumu:
USD 129471.56 (1583.75%)

Procentu likme pa nedēļām

Nokavētas nedēļas:
25.86
Procenti, pamatojoties uz nokavēto nedēļu:
USD 18497.98 (226.27%)

Procentu likme ik mēnesi

Nokavēti mēneši:
6.03
Procentu likme tiek noteikta reizi mēnesī:
USD 4313.33 (52.76%)

Procentu likme gadā

Nokavētie gadi:
0.50
Procenti, pamatojoties uz ikgadēju kavējumu:
USD 357.66 (4.38%)

Pēdējie veiktie aprēķini