Top Goodies
magazyn online

Kalkulator odsetek od opóźnień w płatnościach

Naruszenie umowy jest zwykle karane odsetkami. Ważne jest prawidłowe obliczanie odsetek. Nasz kalkulator może obliczać odsetki według dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych podstaw.
Kwota długu
Umowna stopa procentowa (%)
Data, kiedy płatność stała się spóźniona
Czas trwania opóźnienia

Obliczenie

Kwota długu:
EUR 100.00
Umowna stopa procentowa:
0.50%
Data, kiedy płatność stała się spóźniona:
2020-03-01
Czas trwania opóźnienia:
2020-03-18

Stopa procentowa na dzień

Zaległe dni:
17
Odsetki oparte na dziennych zaległościach:
EUR 8.50 (8.50%)

Oprocentowanie według tygodni

Zaległe tygodnie:
2.43
Oprocentowanie oparte na cotygodniowym opóźnieniu:
EUR 1.22 (1.22%)

Stopa procentowa w okresach miesięcznych

Zaległe miesiące:
0.57
Oprocentowanie oparte na miesięcznych opóźnieniach:
EUR 0.29 (0.29%)

Stopa procentowa w skali rocznej

Zaległe lata:
0.05
Odsetki oparte na rocznym opóźnieniu:
EUR 0.03 (0.03%)

Ostatnie obliczenia