Top Goodies
magazyn online

Kalkulator odsetek od opóźnień w płatnościach

Naruszenie umowy jest zwykle karane odsetkami. Ważne jest prawidłowe obliczanie odsetek. Nasz kalkulator może obliczać odsetki według dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych podstaw.
Kwota długu
Umowna stopa procentowa (%)
Data, kiedy płatność stała się spóźniona
Czas trwania opóźnienia

Obliczenie

Kwota długu:
USD 1106250.00
Umowna stopa procentowa:
4.18%
Data, kiedy płatność stała się spóźniona:
2017-08-07
Czas trwania opóźnienia:
2019-12-01

Stopa procentowa na dzień

Zaległe dni:
846
Odsetki oparte na dziennych zaległościach:
USD 39120097.50 (3536.28%)

Oprocentowanie według tygodni

Zaległe tygodnie:
120.86
Oprocentowanie oparte na cotygodniowym opóźnieniu:
USD 5588717.48 (505.19%)

Stopa procentowa w okresach miesięcznych

Zaległe miesiące:
28.20
Oprocentowanie oparte na miesięcznych opóźnieniach:
USD 1304003.25 (117.88%)

Stopa procentowa w skali rocznej

Zaległe lata:
2.35
Odsetki oparte na rocznym opóźnieniu:
USD 108666.94 (9.82%)

Ostatnie obliczenia