Top Goodies
magazyn online

Kalkulator odsetek od opóźnień w płatnościach

Naruszenie umowy jest zwykle karane odsetkami. Ważne jest prawidłowe obliczanie odsetek. Nasz kalkulator może obliczać odsetki według dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych podstaw.
Kwota długu
Umowna stopa procentowa (%)
Data, kiedy płatność stała się spóźniona
Czas trwania opóźnienia

Obliczenie

Kwota długu:
cdn 1132.94
Umowna stopa procentowa:
24.00%
Data, kiedy płatność stała się spóźniona:
2018-05-14
Czas trwania opóźnienia:
2019-05-15

Stopa procentowa na dzień

Zaległe dni:
366
Odsetki oparte na dziennych zaległościach:
cdn 99517.45 (8784.00%)

Oprocentowanie według tygodni

Zaległe tygodnie:
52.29
Oprocentowanie oparte na cotygodniowym opóźnieniu:
cdn 14217.94 (1254.96%)

Stopa procentowa w okresach miesięcznych

Zaległe miesiące:
12.20
Oprocentowanie oparte na miesięcznych opóźnieniach:
cdn 3317.25 (292.80%)

Stopa procentowa w skali rocznej

Zaległe lata:
1.02
Odsetki oparte na rocznym opóźnieniu:
cdn 277.34 (24.48%)

Ostatnie obliczenia