Top Goodies
magazyn online

Kalkulator odsetek od opóźnień w płatnościach

Naruszenie umowy jest zwykle karane odsetkami. Ważne jest prawidłowe obliczanie odsetek. Nasz kalkulator może obliczać odsetki według dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych podstaw.
Kwota długu
Umowna stopa procentowa (%)
Data, kiedy płatność stała się spóźniona
Czas trwania opóźnienia

Obliczenie

Kwota długu:
EUR 11929.68
Umowna stopa procentowa:
6.00%
Data, kiedy płatność stała się spóźniona:
2017-09-16
Czas trwania opóźnienia:
2020-11-02

Stopa procentowa na dzień

Zaległe dni:
1143
Odsetki oparte na dziennych zaległościach:
EUR 818137.45 (6858.00%)

Oprocentowanie według tygodni

Zaległe tygodnie:
163.29
Oprocentowanie oparte na cotygodniowym opóźnieniu:
EUR 116879.85 (979.74%)

Stopa procentowa w okresach miesięcznych

Zaległe miesiące:
38.10
Oprocentowanie oparte na miesięcznych opóźnieniach:
EUR 27271.25 (228.60%)

Stopa procentowa w skali rocznej

Zaległe lata:
3.18
Odsetki oparte na rocznym opóźnieniu:
EUR 2276.18 (19.08%)

Ostatnie obliczenia