Top Goodies
magazyn online

Kalkulator odsetek od opóźnień w płatnościach

Naruszenie umowy jest zwykle karane odsetkami. Ważne jest prawidłowe obliczanie odsetek. Nasz kalkulator może obliczać odsetki według dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych podstaw.
Kwota długu
Umowna stopa procentowa (%)
Data, kiedy płatność stała się spóźniona
Czas trwania opóźnienia

Obliczenie

Kwota długu:
EUR 11929.68
Umowna stopa procentowa:
6.00%
Data, kiedy płatność stała się spóźniona:
2017-09-25
Czas trwania opóźnienia:
2020-11-02

Stopa procentowa na dzień

Zaległe dni:
1134
Odsetki oparte na dziennych zaległościach:
EUR 811695.43 (6804.00%)

Oprocentowanie według tygodni

Zaległe tygodnie:
162.00
Oprocentowanie oparte na cotygodniowym opóźnieniu:
EUR 115956.49 (972.00%)

Stopa procentowa w okresach miesięcznych

Zaległe miesiące:
37.80
Oprocentowanie oparte na miesięcznych opóźnieniach:
EUR 27056.51 (226.80%)

Stopa procentowa w skali rocznej

Zaległe lata:
3.15
Odsetki oparte na rocznym opóźnieniu:
EUR 2254.71 (18.90%)

Ostatnie obliczenia