Top Goodies
magazyn online

Kalkulator odsetek od opóźnień w płatnościach

Naruszenie umowy jest zwykle karane odsetkami. Ważne jest prawidłowe obliczanie odsetek. Nasz kalkulator może obliczać odsetki według dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych podstaw.
Kwota długu
Umowna stopa procentowa (%)
Data, kiedy płatność stała się spóźniona
Czas trwania opóźnienia

Obliczenie

Kwota długu:
EUR 11929.68
Umowna stopa procentowa:
6.00%
Data, kiedy płatność stała się spóźniona:
2017-11-12
Czas trwania opóźnienia:
2020-11-02

Stopa procentowa na dzień

Zaległe dni:
1086
Odsetki oparte na dziennych zaległościach:
EUR 777337.95 (6516.00%)

Oprocentowanie według tygodni

Zaległe tygodnie:
155.14
Oprocentowanie oparte na cotygodniowym opóźnieniu:
EUR 111046.23 (930.84%)

Stopa procentowa w okresach miesięcznych

Zaległe miesiące:
36.20
Oprocentowanie oparte na miesięcznych opóźnieniach:
EUR 25911.26 (217.20%)

Stopa procentowa w skali rocznej

Zaległe lata:
3.02
Odsetki oparte na rocznym opóźnieniu:
EUR 2161.66 (18.12%)

Ostatnie obliczenia