Top Goodies
magazyn online

Kalkulator odsetek od opóźnień w płatnościach

Naruszenie umowy jest zwykle karane odsetkami. Ważne jest prawidłowe obliczanie odsetek. Nasz kalkulator może obliczać odsetki według dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych podstaw.
Kwota długu
Umowna stopa procentowa (%)
Data, kiedy płatność stała się spóźniona
Czas trwania opóźnienia

Obliczenie

Kwota długu:
EUR 11929.68
Umowna stopa procentowa:
6.00%
Data, kiedy płatność stała się spóźniona:
2017-12-16
Czas trwania opóźnienia:
2020-11-02

Stopa procentowa na dzień

Zaległe dni:
1052
Odsetki oparte na dziennych zaległościach:
EUR 753001.40 (6312.00%)

Oprocentowanie według tygodni

Zaległe tygodnie:
150.29
Oprocentowanie oparte na cotygodniowym opóźnieniu:
EUR 107574.70 (901.74%)

Stopa procentowa w okresach miesięcznych

Zaległe miesiące:
35.07
Oprocentowanie oparte na miesięcznych opóźnieniach:
EUR 25102.43 (210.42%)

Stopa procentowa w skali rocznej

Zaległe lata:
2.92
Odsetki oparte na rocznym opóźnieniu:
EUR 2090.08 (17.52%)

Ostatnie obliczenia