Top Goodies
magazyn online

Kalkulator odsetek od opóźnień w płatnościach

Naruszenie umowy jest zwykle karane odsetkami. Ważne jest prawidłowe obliczanie odsetek. Nasz kalkulator może obliczać odsetki według dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych podstaw.
Kwota długu
Umowna stopa procentowa (%)
Data, kiedy płatność stała się spóźniona
Czas trwania opóźnienia

Obliczenie

Kwota długu:
EUR 234.18
Umowna stopa procentowa:
1.00%
Data, kiedy płatność stała się spóźniona:
2020-11-15
Czas trwania opóźnienia:
2020-12-04

Stopa procentowa na dzień

Zaległe dni:
19
Odsetki oparte na dziennych zaległościach:
EUR 44.49 (19.00%)

Oprocentowanie według tygodni

Zaległe tygodnie:
2.71
Oprocentowanie oparte na cotygodniowym opóźnieniu:
EUR 6.35 (2.71%)

Stopa procentowa w okresach miesięcznych

Zaległe miesiące:
0.63
Oprocentowanie oparte na miesięcznych opóźnieniach:
EUR 1.48 (0.63%)

Stopa procentowa w skali rocznej

Zaległe lata:
0.05
Odsetki oparte na rocznym opóźnieniu:
EUR 0.12 (0.05%)

Ostatnie obliczenia