Top Goodies
magazyn online

Kalkulator odsetek od opóźnień w płatnościach

Naruszenie umowy jest zwykle karane odsetkami. Ważne jest prawidłowe obliczanie odsetek. Nasz kalkulator może obliczać odsetki według dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych podstaw.
Kwota długu
Umowna stopa procentowa (%)
Data, kiedy płatność stała się spóźniona
Czas trwania opóźnienia

Obliczenie

Kwota długu:
EUR 5002.50
Umowna stopa procentowa:
0.01%
Data, kiedy płatność stała się spóźniona:
2019-08-26
Czas trwania opóźnienia:
2019-12-09

Stopa procentowa na dzień

Zaległe dni:
105
Odsetki oparte na dziennych zaległościach:
EUR 52.53 (1.05%)

Oprocentowanie według tygodni

Zaległe tygodnie:
15.00
Oprocentowanie oparte na cotygodniowym opóźnieniu:
EUR 7.50 (0.15%)

Stopa procentowa w okresach miesięcznych

Zaległe miesiące:
3.50
Oprocentowanie oparte na miesięcznych opóźnieniach:
EUR 1.75 (0.03%)

Stopa procentowa w skali rocznej

Zaległe lata:
0.29
Odsetki oparte na rocznym opóźnieniu:
EUR 0.15 (0.00%)

Ostatnie obliczenia