Top Goodies
magazyn online

Kalkulator odsetek od opóźnień w płatnościach

Naruszenie umowy jest zwykle karane odsetkami. Ważne jest prawidłowe obliczanie odsetek. Nasz kalkulator może obliczać odsetki według dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych podstaw.
Kwota długu
Umowna stopa procentowa (%)
Data, kiedy płatność stała się spóźniona
Czas trwania opóźnienia

Obliczenie

Kwota długu:
EUR 668.50
Umowna stopa procentowa:
0.30%
Data, kiedy płatność stała się spóźniona:
2019-07-03
Czas trwania opóźnienia:
2019-07-12

Stopa procentowa na dzień

Zaległe dni:
9
Odsetki oparte na dziennych zaległościach:
EUR 18.05 (2.70%)

Oprocentowanie według tygodni

Zaległe tygodnie:
1.29
Oprocentowanie oparte na cotygodniowym opóźnieniu:
EUR 2.59 (0.39%)

Stopa procentowa w okresach miesięcznych

Zaległe miesiące:
0.30
Oprocentowanie oparte na miesięcznych opóźnieniach:
EUR 0.60 (0.09%)

Stopa procentowa w skali rocznej

Zaległe lata:
0.03
Odsetki oparte na rocznym opóźnieniu:
EUR 0.06 (0.01%)

Ostatnie obliczenia