Top Goodies
magazyn online

Kalkulator odsetek od opóźnień w płatnościach

Naruszenie umowy jest zwykle karane odsetkami. Ważne jest prawidłowe obliczanie odsetek. Nasz kalkulator może obliczać odsetki według dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych podstaw.
Kwota długu
Umowna stopa procentowa (%)
Data, kiedy płatność stała się spóźniona
Czas trwania opóźnienia

Obliczenie

Kwota długu:
EUR 68358.72
Umowna stopa procentowa:
3.00%
Data, kiedy płatność stała się spóźniona:
2018-12-01
Czas trwania opóźnienia:
2019-10-10

Stopa procentowa na dzień

Zaległe dni:
313
Odsetki oparte na dziennych zaległościach:
EUR 641888.38 (939.00%)

Oprocentowanie według tygodni

Zaległe tygodnie:
44.71
Oprocentowanie oparte na cotygodniowym opóźnieniu:
EUR 91689.55 (134.13%)

Stopa procentowa w okresach miesięcznych

Zaległe miesiące:
10.43
Oprocentowanie oparte na miesięcznych opóźnieniach:
EUR 21389.44 (31.29%)

Stopa procentowa w skali rocznej

Zaległe lata:
0.87
Odsetki oparte na rocznym opóźnieniu:
EUR 1784.16 (2.61%)

Ostatnie obliczenia