Top Goodies
magazyn online

Kalkulator odsetek od opóźnień w płatnościach

Naruszenie umowy jest zwykle karane odsetkami. Ważne jest prawidłowe obliczanie odsetek. Nasz kalkulator może obliczać odsetki według dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych podstaw.
Kwota długu
Umowna stopa procentowa (%)
Data, kiedy płatność stała się spóźniona
Czas trwania opóźnienia

Obliczenie

Kwota długu:
EUR 76.69
Umowna stopa procentowa:
0.10%
Data, kiedy płatność stała się spóźniona:
2019-12-18
Czas trwania opóźnienia:
2020-07-07

Stopa procentowa na dzień

Zaległe dni:
202
Odsetki oparte na dziennych zaległościach:
EUR 15.49 (20.20%)

Oprocentowanie według tygodni

Zaległe tygodnie:
28.86
Oprocentowanie oparte na cotygodniowym opóźnieniu:
EUR 2.21 (2.88%)

Stopa procentowa w okresach miesięcznych

Zaległe miesiące:
6.73
Oprocentowanie oparte na miesięcznych opóźnieniach:
EUR 0.52 (0.68%)

Stopa procentowa w skali rocznej

Zaległe lata:
0.56
Odsetki oparte na rocznym opóźnieniu:
EUR 0.04 (0.05%)

Ostatnie obliczenia