Top Goodies
magazyn online

Kalkulator odsetek od opóźnień w płatnościach

Naruszenie umowy jest zwykle karane odsetkami. Ważne jest prawidłowe obliczanie odsetek. Nasz kalkulator może obliczać odsetki według dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych podstaw.
Kwota długu
Umowna stopa procentowa (%)
Data, kiedy płatność stała się spóźniona
Czas trwania opóźnienia

Obliczenie

Kwota długu:
EUR 76.69
Umowna stopa procentowa:
0.10%
Data, kiedy płatność stała się spóźniona:
2020-02-19
Czas trwania opóźnienia:
2020-07-07

Stopa procentowa na dzień

Zaległe dni:
139
Odsetki oparte na dziennych zaległościach:
EUR 10.66 (13.90%)

Oprocentowanie według tygodni

Zaległe tygodnie:
19.86
Oprocentowanie oparte na cotygodniowym opóźnieniu:
EUR 1.52 (1.98%)

Stopa procentowa w okresach miesięcznych

Zaległe miesiące:
4.63
Oprocentowanie oparte na miesięcznych opóźnieniach:
EUR 0.36 (0.47%)

Stopa procentowa w skali rocznej

Zaległe lata:
0.39
Odsetki oparte na rocznym opóźnieniu:
EUR 0.03 (0.04%)

Ostatnie obliczenia