Top Goodies
magazyn online

Kalkulator odsetek od opóźnień w płatnościach

Naruszenie umowy jest zwykle karane odsetkami. Ważne jest prawidłowe obliczanie odsetek. Nasz kalkulator może obliczać odsetki według dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych podstaw.
Kwota długu
Umowna stopa procentowa (%)
Data, kiedy płatność stała się spóźniona
Czas trwania opóźnienia

Obliczenie

Kwota długu:
EUR 917.66
Umowna stopa procentowa:
0.10%
Data, kiedy płatność stała się spóźniona:
2020-03-25
Czas trwania opóźnienia:
2020-04-23

Stopa procentowa na dzień

Zaległe dni:
29
Odsetki oparte na dziennych zaległościach:
EUR 26.61 (2.90%)

Oprocentowanie według tygodni

Zaległe tygodnie:
4.14
Oprocentowanie oparte na cotygodniowym opóźnieniu:
EUR 3.80 (0.41%)

Stopa procentowa w okresach miesięcznych

Zaległe miesiące:
0.97
Oprocentowanie oparte na miesięcznych opóźnieniach:
EUR 0.89 (0.10%)

Stopa procentowa w skali rocznej

Zaległe lata:
0.08
Odsetki oparte na rocznym opóźnieniu:
EUR 0.07 (0.01%)

Ostatnie obliczenia